Nyheder.

 

Generalforsamling den lørdag 27 februar 2016 kl 11:00. 
Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i  Brejning bådklub, Brejning Strand 104, 7080 Børkop. 

Efter generalforsamlingen vil der være gule ærter kaffe og sejlerforedrag fra Caribien. Se indkaldelsen neden for.

Husk tilmelding til Søren senest 20 februar. Telefon 3377 4721. Mail sbho@di.dk.

 

 

Sommertræf.

Sommertræf 2016 afholdes 11-12 juni på Årø
Festlighederne afholdes i Årø forsamlingshus.

Tilmelding med antal kan ske til kasseren senest 7 dage før generalforsamlingen. Telefon 3377 4721.

Mail sbho@di.dk

Telefon. 24426412 eller 33774721.

 

Indkaldelse til generalforsamling.

Hermed indkaldes der til vores årlige generalforsamling lørdag den 27. februar 2016 kl. 11:00 i Brejning bådklubs lokaler.

Efter generalforsamlingen er der traditionen tro gule ærter med efterfølgende kaffe.

Til kaffen i år serveres et foredrag om 3 uger sejlads i Caribien.

Dagsorden iflg vedtægter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning.

3.      aflæggelse af regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Valg til bestyrelsen

a.      Valg af formand (ulige årstal)

b.      Valg af kasser (lige årstal) På valg er Søren Hoppe: Modtager genvalg.

c.       Valg af bestyrelsesmedlem (lige årstal) På valg er Robert Møller: Modtager genvalg.

d.      Valg af bestyrelsesmedlem (lige årstal) På valg er Kaj Verner Kristiansen: Modtager genvalg.

e.      Valg af suppleanter: (hver år) På valg er Karsten Kvist og ???????

f.        Valg af revisor (hver år) På valg er Bent Nissen.

g.      Valg af revisorsuppleant (hver år) På valg er Karsten Kvist.

6.      Indkomne forslag.

7.      evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Af hensyn til bespisningen bedes tilmelding ske til Søren senest 20. februar på mail sbho@di.dk eller telefon 3377 4721