Indkaldelse til Generalforsamling.

Så er der igen tid til at sætte kryds i kalenderen til den årlige generalforsamling.

 

Den afholdes lørdag den 5. februar 2011 Kl.11.00 i Brejning Båd Klub, Brejning Strand 104, 7080 Børkop.

 

Efter afholdelsen af ordinær generalforsamling afsluttes arrangementet med de traditionelle gule ærter.

 

Dagorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter

På valg

Formand Kjeld Christensen

Medlem Kjeld Justesen

  1. Valg af revisor + suppleant
  2. Indkomne forslag
  3. Evt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Af hensyn til bespisningen bedes tilmelding ske til Søren senest 1. februar. Mail sho@teknologisk.dk eller tlfnr. 72202717.