Lidt om klubben.

Nordship Cruising Club er det officielle navn, men som oftest benyttes betegnelsen Nordship Klubben. Det er en interesseforening for ejere af Nordship både. Alle der ejer en Nordship ny eller gammel kan blive medlem af klubben.

Nordship Cruising Club blev stiftet i 1987, og i de første år var et højt aktivitetsniveau med mange medlemmer over hele landet. Klubben har i dag ca. 80 medlemmer, hvor hovedparten er bosat vest for Storebælt. Medlemstallet har de seneste år været svagt stigende og ved salg af bådene indtræder de nye ejere ofte som medlemmer i klubben.  Derimod er der stadig meget få ejere af DS bådene, der er medlemmer. De er selvfølgelig også velkomne.

Medlemmerne kendetegnes ved, at de altid sejler med Nordship standeren.

I medlemsskaren er en stor viden og fagkundskab om Nordship bådene. En viden som gennem de årlige Nordship træf formidles fra medlem til medlem. Det være sig hint til mindre forbedringer eller hjælp til større ændringer. Anskaffelse og montering af bovspryd og badeplatform har således været de seneste års store hint. Senest er oprettet en Face Book gruppe, hvor der er muligheder for at føre dialog og vise foto af seneste forbedringsarbejde på båden.

Formålsparagraf.

Nordship Cruising Club er en forening for Nordship sejlere. Foreningens optager alle ejere af Nordship både, og formålet er at varetage disses interesser vedrørende bådtyperne, samt at afholde årlige sejlertræf med hovedvægten på erfaringsudveksling, sejlads, familie og samvær.

Vedtægter.

På generalforsamlingen 2019 blev der fastsat nye vegtægter.

Vedtægter for NCC.pdf