Dokumenter vedrÝrende generalforsamlinger.

 

2020. Indkaldelse generalforsamling 2020.pdf

2019.Referat fra generalforsamling 2019.pdf

 

 

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††