Bestyrelsen pr. 23-2-2019

Formand Karl Aage Skytthe Mail skytthe@hotmail.dk Tlf 21 30 14 65

Kasserer Søren B Hoppe Mail sbho@di.dk Tlf 74 43 12 27 Mobil 24 42 64 12

Bestyrelsmedlem Bo Svarre  Nielsen Mail bo.nielsen@leanit.dk Tlf 24 23 29 44

Bestyrelsmedlem Carsten Kvist 29 85 74 36 Mail carstenhkvist@hotmail.com Tlf 22 61 54 16

Bestyrelsmedlem/sekretær Bendt Henriksen Mail blh@c.dk Tlf 75 86 85 78 Mobil 20 13 65 40